Anmälningsformulär

Aspirantläger Malma Kvarn 20-21 aug

Bokningen behöver göras klar inom 10 minuter.Information

Lägret är 2 dagar långt och vänder sig till dig som vill börja arbeta som ledare på seglarlägret Malma Kvarn. Vi går igenom de olika göromål som du kan komma att sköta som aspirant, fån kök till instruktör, pedagogik och arbetsmetodik. Detta läger ger dig en inblick i ledarlivet på Malma och ger dig en första möjlighet att visa vem du är inför anställningsintervjuerna som sker våren 2023

Arrangemanget anordnas av Svenska Kryssarklubben och NBV tillsammans


2022-08-20

Malma Kvarn, Malma Kvarnstig 5, 13960 Värmdö

Klubbhuset på Malma

10.00

Lördag-Söndag

1800,00 SEK

1800,00 SEK