Anmälningsformulär

Aspirantläger, Malma Kvarn 24 aug - 25 aug

Bokningen behöver göras klar inom 10 minuter.Information

Lägret är 2 dagar långt och vänder sig till dig som vill börja arbeta som ledare på seglarlägret Malma Kvarn. Vi går igenom de olika göromål som du kan komma att sköta som aspirant, fån kök till instruktör, pedagogik och arbetsmetodik. Detta läger ger dig en inblick i ledarlivet på Malma och ger dig en första möjlighet att visa vem du är inför anställningsintervjuerna som sker våren 2025

Anmälan är bindande. SXK förhåller sig till lagen om distansavtal vilket innebär att om man ångrar sig inom två veckor från bokningstillfället (ångerfristen räknas från dagen efter bokningstillfället) så kan man få pengarna tillbaka. Om ångerfristens sista dag infaller under en lördag, söndag eller helgdag förlängs ångerfristen så att den även gäller nästkommande vardag. För att ångra sitt köp måste kansliet kontaktas skriftligen.

Arrangemanget anordnas av Svenska Kryssarklubben och NBV tillsammans


2024-08-24

Malma Kvarn, Malma Kvarnstig 5, 13960 Värmdö

Klubbhuset på Malma

10.00

Lördag-Söndag

2000,00 SEK

2500,00 SEK